"Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít. Následně ty léky vyliji do kanálu - protože i já chci žít.” (Mark Twain)


Pokud jste se dostali na tyto stránky, pak možná najdete i odpovědi, možná jen vodítka k odpovědím, ale pravděpodobně i mnoho dalších otázek. 

  Vítáme Vás na stránkách nezávislé poradny s ucelenou koncepcí odborného holistického poradenství a celostního přístupu při zdánlivě neřešitelných obotížích i při prevenci. Vzhldem k charakteru doby,  povaze negativních vlivů s tím spojených a spektrem metod integrovaných v naší praxi jsme spíše poradnou omnipatickou, nežli úzce profilovanou, čili se zbýváme širším spektrem metod (od přírodních metod přes aktuální vědecké poznatky až po samu hranici metafyziky). Přičemž velmi podstatná je naše "nezávislost", což znamená, že nás nikdo třetí neovládá, neřídí a nekontroluje,  tudíž jsme v tomto ohledu "svobodni" v rozhodování i konání. Jako obvykle i zde existuje výjimka a tou je v tomto případě stát.

Místo úvodu malá úvaha…

… drtivá většina z nás někde bydlí. Bydlíme ve vlastním nebo pronajatém - domě, chalupě nebo bytě. Víme, kolik času, energie a prostředků svému bydlení věnujeme? Kupujeme koberce, nábytek a ostatní příslušenství, myjeme okna a vysáváme prach, renovujeme, opravujeme a pořizujeme nové modernější vybavení.

   V případě, že musíme své bydliště z libovolného důvodu změnit (změníme místo zaměstnání, pro stoupající spodní vodu začnou vlhnout zdi, stěny popraskají v souvislosti s těžbou či provozem na nedaleké komunikaci) nebo je už pro nás moc malý a naopak … uděláme co? Většinou se svého bydlení vzdáme a pořídíme nové, které lépe vyhovuje našim požadavkům a znovu investujeme úsilí, čas i prostředky.

    Bez rozdílu všichni však od svého narození obýváme dům, z něhož se nikdy nebudeme moci vystěhovat, a v němž dožijeme konce svých dnů – naše tělo. A upřímně … kolik pozornosti, času a prostředků věnujeme tomuto chrámu naší „duše“? Tělo je tak samozřejmou, synergickou  součástí nás, že ho za normálních okolností většinou ani nevnímáme – podobně, jako když trvale nosíme náušnice či řetízek na krku - v případě ztráty pak povětšinou nejsme schopni ani určit okamžik, kdy k tomu došlo.

  

Jsme tu proto, abychom tento zásadní fakt připomněli. Abychom pomohli změnit stav kdy „pro stromy nevidíme les“ a kdy „pod svíčkou bývá tma“,  abychom tak pomohli všem, kdo o to stojí, dát tělu to, co jsme mu dlužni a (pokud je to nutné) i napravit co jsme zanedbali.

    Naše metody mohou pomoci odstranit z organismu to, co do něj nepatří, aby se uvolnil jeho autoregulační potenciál a sám se pak mohl uzdravovat. Používáme darkfield mikroskopii, elektroherbalistické techniky a certifikované přírodní detoxikační prostředky nejvyšší kvality. Rozhodující část naší práce chápeme jako přírodní (přirozenou) cestu ke zdraví - zdraví jako normální stav a normální stav jako rovnováhu vnějších a vnitřních vlivů. Máme za to, že všechny systémy ve vesmíru směřují k jednomu – zaujmout rovnovážný stav. 

 
 

Provádíme profesionální iridologickou praxi. Specializací jsou techniky vykovení  organickou laváží a chelací přírodními prostředky a následné odkovení hlubokých tkání, odkyselení, očištění kapilárního systému a lymfy, čištění střevních kalů včetně divertiklů a starých koprolitů, antiparazitární techniky, vyloučení intrahepatických a žlučových kamínků.

Upozorňujeme, že žádná z metod, kterou používáme v poradně nenahrazuje jakékoli lékařské testy a vyšetření. Tyto techniky však mohou být vynikajícím doplňkem lékařských diagnostických metod.

Obrázky z poradny jsou již jen ilustrativní - ukončili jsme činnost poradny.